..Deney Videoları..
   
    Teknoloji, bilim, fizik, kimya, biyoloji ....
 

  Anasayfa Deney Videoları İletişim          

 

     
 

 

 


Süper iletkenler sıvı nitrojen gibi maddelerle çok iyi soğutulduğunda manyetik dışarlama gösterirler. Bu olay çok
ilgi çekicidir..

Fizik'te bu olaya Meissner Olayı denilmektedir. 1933'de iki Alman fizikçi Meissner ve Ochsenfeld, süper iletkenlerin manyetik alan çizgilerini ittiklerini ve içlerine sokmadıklarını gözlediler. Bu olaya Meissner Olayı denir.

 

       
 
 
 Kategoriler
fizik
kimya
biyoloji
teknoloji
bilimsel
belgesel
 
 
 
 
 
           
  Tasarım Baran Onat YILDIRIM - Hidayet TERECİ 2011   e-posta: deneyvideo@fencebilim.com