l Çocukların çoğu denemek ister! H. TERECİ

  I Anasayfa

Sınıf Öğretmeni

Tanım: Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, okuma-yazma, temel vatandaşlık, matematik, sosyal bilimler, doğa bilimleri, sanat, spor gibi konularda eğitim veren kişidir.

 

 

GÖREVLER
Sınıf öğretmeninin öğrencilere hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışları, hangi yöntemlerle kazandıracağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Sınıf öğretmeni, bu program çerçevesinde,
Eğitim vereceği sınıfın düzeyine uygun yıllık, aylık, haftalık ve günlük çalışma planı hazırlar,
Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere temel vatandaşlık davranışları kazandırır.
Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
Eğitim ile ilgili sorunları gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
Öğrenci velileri ile yakın ilişki kurarak, işbirliği ile eğitimi yürütür

KULLANILAN ARAÇ VE MALZEMELER
Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
Ders kitapları,
Ders araç ve gereçleri

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Sınıf öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Sınıf öğretmeni olmak isteyenlerin;
Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
Sözel ve sayısal düşünme yeteneği gelişmiş,
Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
Dikkatli, işine özen gösteren,
Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Sınıf öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Meslek eğitimini tamamlayan kişiler Milli Eğitim Bakanlığınca, ilköğretim okulları, yatılı ilköğretim bölge okullarına, sınıf öğretmeni olarak atanırlar.

Öğretmenlik şu anda ülkemizde istihdamı en kolay meslek olarak nitelendirilmektedir. Sınıf öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim öğretim kurumlarında da isterlerse çalışabilirler.

Gelecekte Meslekte Görülebilecek Değişiklikler
Öğretmenlik mesleği şimdi olduğu gibi gelecekte de aynı özveriyi, samimiyeti, sorumluluğu ve hızlı çalışma temposunu gerektirecektir. Gelecekte; kullanılan yöntem, materyal ve araçlarda değişiklikler olacağı düşünülmektedir. Görsel yayın ve kaynaklardan da her geçen gün daha çok faydalanılmaktadır

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı Eğitim Fakültelerinin "Sınıf Öğretmenliği" bölümlerinde verilmektedir

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
- Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) “Sınıf Öğretmenliği ”, lisans programlarından biri için yeterli “Eşit Ağırlık (EA-2)” puan almak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Tercih Bildirim Formunda “Sınıf Öğretmenliği” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. 4. sınıfta (7. yarıyılda) 1 ay süreyle ilköğretim okullarında alan uygulaması ve staj yapılır. 8. Yarıyılda ise "Uygulama Semineri" vardır.

Eğitim süresince;
1. Yıl: Genel Tarih, Genel Coğrafya, Temel Matematik, Yurttaşlık Bilgisi, Eğitime Giriş, Psikolojiye Giriş, Sosyolojiye Giriş, Felsefeye Giriş, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Felsefesi, Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Resim-Müzik, Beden Eğitimi.

2. Yıl: Türk Edebiyatı, Türk Tarihi, Ülkeler Coğrafyası, Temel Kimya, Genel Biyoloji, İlkokullar İçin Matematik, Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, İstatistik, Araştırma Teknikleri, Yabancı Dil, Müzik, Resim İş ve Yazı, Beden Eğitimi ve Oyun.

3. Yıl: Okuma ve Yazma Öğretimi, Türkçe Öğretimi, Matematik Öğretimi, İlkokullar İçin Sosyal Bilgiler, İlkokullar İçin Fen ve Tabiat Bilgisi, Ölçme ve Değerlendirme, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Ahlak, Sağlık Bilgisi ve İlkyardım, Resim İş ve Yazı Öğretimi, Müzik Öğretimi, Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi, İlkokullarda Gözlem, Yabancı Dil

4. Yıl Fen ve Tabiat Bilgisi Öğretimi, Hayat ve Sosyal Bilgisi Öğretimi, Eğitim Teknolojisi, Rehberlik ve Ruh Sağlığı, Bilgisayar Kullanma ve Öğretimi, Halk Eğitimi, İlköğretimde Program ve Geliştirilmesi, Okul Yönetimi ve denetimi, Özel Eğitime Giriş, Çocuk Edebiyatı, Türk Kültürü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Yan Alan, Staj Çalışmaları ve Uygulama Semineri dersleri verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

Mesleki eğitimini tamamlayarak bir ilköğretim kurumunda çalışmaya başlayan sınıf öğretmeni, meslekte başarı, tutum ve özverisine bağlı olarak idari açıdan ilerleyerek müdür yardımcısı veya müdür olabilirler.

MEB'ca yapılan eğitim yöneticiliği sınavında başarılı olmak kaydıyla ilköğretim kurumlarında eğitim yöneticisi olurlar.

Özel bilgi ve yetenek isteyen müzik, resim-iş, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde hizmet-içi eğitim kurslarıyla yetiştirildikleri takdirde yurtiçi ve yurtdışında eğitici-öğretici olarak görev alabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belli koşulları taşıyanlara MEB'ca burs sağlanır.

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenime katkı(harç) öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.
Eğitim sonunda “Öğretmen” olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.

Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise, okul yönetimi ile yaptıkları anlaşmalara göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

 
Kaynak: www.iskur.gov.tr
 

  Sınıf Deneyleri  

 - Yazı ve Yorumlar
    Sınıf Öğretmeni ve Çile
    Sorunlu Çocuk Yetiştirme
    Davranış Bozuklukları
    Çocuğun Gelişim Özellikleri
    Boşanmış Ailede Çocuk
    Çocuk ve Ebeveyn
   Multi Media Çocuk
   Krallaştırılan Çocuk
   Kahvaltı ve Başarı
   Dikkat Arttırma Yöntemleri
   Aile Baskısı ve Başarsızlık
   Kalitesiz Uyku
   Başarılı Olmak İçin Zengin aile..
   Hızlı Öğrenme ve Beyni ..
   Çocuklar ve Kıyaslama
   Çocuğum ve Oyuncakları
   Sınav Öncesi
   Hafıza Güçlendirmede 8 Adım
   Özgüven Kazanma
   Renkler ve Hayatımız
   100 Kişisel Gelişim Kitabı
   Kişilik Bozuklukları
   Motivasyon ve Başarı İçin 50
  - İnternet Siteleri
   www.sinifogretmeni.com
   www.sinifogretmenligi.com
   www.sinifegitim.com
   www.sinifogretmeniyiz.biz
   www.ilkokuma.com
 

Bir söz: Sınıf Öğretmeni Olmak Çocukça Düşünebilmektir!