Benden sonra tufan!... MMe de Pompadour

 
 
  |Ana Sayfa| FenceBilim Bilimsel Haberler - Eğitim - Buluş - Sanat - Yaşam - Teknoloji - İcat - Keşif - Zeka - Akıl ...
 
 
Deney İzle Üstün Yetenek Zeka Oyunları Projeler Akıl Küpü İcatlar IQ - Test Notlar Gök Bilim Rehberlik
Bilimsel Bilgi Göz Yanılması Bilgi Yarışması Sunular Bilim İnsanları Robot En-ver Gülmece Ana sınıfı  Sınıf Öğrt.
 
 
  Fen ve Teknoloji
  Konular
  Deneyler
  Yazılı Soruları
  E-Test
  Kim 500 milyar ister
  Flaşlar
  Bulmacalar
  Kavram Haritası
  Sunular
  Video Anlatım
  Planlar
  Zümreler
  Yaşam
  Laboratuar
  Deney Video
  Test
  Sorular
  LGS
  Fizik
  Kimya
  Biyoloji
  Fen Siteleri
  fenokulu
  fensayfam
  fenci.gen.tr
  diğerleri...
  Fizik Siteleri
  Onlinefizik
  Kolayfizik
  Atomcuk
  diğerleri...
  Kimya Siteleri
  Kimyaevi
  Kimyaokulu
  Kimyaturk
  diğerleri..
  Biyoloji Siteleri
  Biyolojisitesi
  Lisebiyoloji
  Biyoweb
  diğerleri..
  Eğitim Siteleri
  Eğitimsitem
  dersimiz
  diğerleri..
 

 

   FEN VE TEKNOLOJİ SORU CEVAPLARI

 
 
C.1   Orada göz yanılması vardır. Yani buharlaşma değil havada bulunan nem, aniden soğuk havayı görünce kristalleşir. Bu da sanki buhar varmış gibi gözükür.
C.2   Elma içinde tannik asit vardır. Bu asit hava ile karşılaşınca tannik asit oksijenle  tepkimeye girer. Buna oksitlenme denir. Bu yüzden kararma meydana gelir.
C.3   İki gözümüz bize derinliği ve uzaklığı kestirme olanağı verir. Tek gözle bakarsak   iki noktayı daha kolay hizalarız. Ok atan kişi iki gözü ile bakarsa hedefe okun ucunu doğrusal olarak nişanlayamaz. İlginç bir bilgide fotoğraf ve tablolara tek gözle bakarsak daha iyi görünürler.
C.4   Yanan sigaran çıkan sıcak duman önce yavaş hızla düz bir şekilde yukarı çıkarken etrafını saran soğuk havanın kaldırma kuvveti etkisi ile duman hızlanır. Hız artınca havada karışıklık olur ve girdap oluşur. Duman kıvrılmaya başlar.
C.5   Atkı buz parçasına yanan bir şömine gibi ısı veremez. Atkı insan vücuduna sarıldığında vücut ısımızı kaybetmemizi sağlar. Bu sayede ısınmışız gibi his ederiz. Atkı içindeki buzun erimesi geç olur çünkü atkı ısıyı kötü iletir. Yani dışarıdan ısınmasını engeller. Bu sayede erime süresi uzar.
C.6   Su altındayken gözümüz su tabakası ile kaplıdır. Bu Suyun içinde geçerek gözümüze gelen ışık, kırınım için yeterli değildir. Gözlükte ise su yüzeyi ile hava boşluğu kalır. Bu ise kırınımı gerçekleştirir.
C.7   Hava sürtünmesi cisimlerin belirli bir hıza kadar artmasına sebep olur.  Kedilerin yünlü olması ve düşerken ayakları açarak sürtünmeyi artırması hızını azaltır. Kedilerin ayaklarında çarpma şokunu azaltacak esnek kemikleri ve kasları Allah tarafında çok güzel bir şekilde yaratılmıştır. İç kulaklarında gelişmiş denge sistemi vardır. İnsan düşerken çırpınarak düşerken, kediler 1 metreden sırt üstü düşmeye başlasa bile yine 4 bacak üstüne düşer. Dört bacak basınç etkisini azaltır. Bacaklarına göre kilosu azdır. Elbette bu düşme tekniğini veren Allah tır.
C.8   Vızıltı sesi kanatların çarpması sonucu oluşur. herhangi bir şey saniyede 16 kereden fazla titreştiğinde belirli bir perdeden bir ses çıkarır. Karasineğin vızıltısının FA notasına denk düştüğünü biliyor muydunuz ? Karasinek kanatlarını saniyede  353 kere çarpar. Bu sırada çıkardıkları nota LA dır. Bal taşırlarken çıkardıkları nota dir.
C.9   Kırmızı ışık sisi en rahat geçen ışıktır. Uzak uyarı işaretli kırmızıdır. Ancak kırmızı ışık aydınlatma bakımından zayıftır. Sürücü hem uyarıyı hem yolu görebilmelidir. İnsan gözüne en iyi ışık güneş ışığı sarı ışıktır.  Sarı ışık hem sisi delmede hem de yolu aydınlatmada iyidir.
C.10  Koku molekülleri buruna ulaşınca duyu alınır. Hava hareket etmiyor gibi gözükse de moleküller çok hareketlidir.  parfüm molekülleri havanın yoğunluğundan farklı olacağından çok değişik karmaşık bir yayılma süreci sonunda odanın tamamına yayılırlar.
C.11  Elektrik hattındaki yüksek gerilim tek başına önemli değildir. Önemli olan iki nokta arasındaki potansiyel farkı olmasıdır. Kuşun iki ayağı arasında potansiyel farkı çok azdır. Buna kuşun vücut direnci eklenince, kuşun üzerinden elektrik akımı geçmiyor demektir. Ancak elektrik teline konan kuşun kanadı direğe dokunursa, iki nokta arasında gerişlim olur ve çok şiddetli bir şekilde kuş çarpılır .
C.12  Hareketli bir arabadan atlarken hareket yönüne doğru atlarız. Bu sayede yüz üstü kapaklanmaktan kurtuluruz.  Şişeyi de aynı şekilde atarsak kırılmaz dersek yanlış söylemiş oluruz. Ters yönde atmalıyız. Bu sayede iki hız bir birine zıt olur. Bu sayede yere en az şiddette çarpar. Kırılmayabilir. Aynı yönde atarsak en şiddetli şekilde çarpacaktır.
C.13  Bulutlar hareket ederken hava sürtünmesi olur. Bu sürtünme sonucunda üzerlerinde durgun ( statik ) elektrik birikir. Bu biriken elektriği atma eğilimindedirler. Şimşek iki bulut arasındaki kuvvetli yüklü iyon geçişidir. Bu geçiş anında hava molekülleri iyonlaşır ve kuvvetli bir ışık oluşur. Oluşan sıcaklık havayı aniden genleştirerek kuvvetli bir ses patlaması meydana gelir. Yıldırım ise bulut ile yer arasındaki yük geçişidir.
C.14  Elektrikli yılan balığı "seri" ve "paralel" bağlantıların bir bileşimini kullanır. Elektrikli yılan balığının vücudunu Allah çok özel hücreler yaratmıştır. Bu hücrelere beyinden uyarı gönderildiğinde zarlarından geçen akım üretirler. Binlerce hücre seri olarak ve bu serilerde paralel olarak bağlıdır. Bağlantılar yüksek akım oluşturur. Bağlantıların böyle olması balığa zarar vermez. Bu elektriği balık avını yakalamakta kullanmaktadır.
C.15  A) Denize düşen ışığın bir kısmı yansıtılır. Yansıtılan ışık havanın açık veya kapalı olmasına bağlı olarak mavi veya gri ağırlıklıdır.
  B) Işığın önemli bir miktarı su molekülleri tarafından saçılıma uğrar ki bu ise mavidir. Kum ve kil parçacıkları tarafından bir miktar saçılım olur; renk olarak kahverengiye yakındır. C) Deniz suyu ışığın bir kısmını soğurur. Su molekülleri ışık tayfının kırmızı,turuncu , sarı renklerini soğurur. D) "Bazı bölgelerin yeşil gözükmesinin Hintli fizikçi K.R.Ramanathan tarafından keşfedilmiştir. Bazı bitki türlerinin mavi ve mor bileşenleri soğurup yeşil renk yaydıklarını keşfetmişti.  ( 1925)
C.16  Buzun yoğunluğu suyunkinden azdır. Buz  su üzerinde yüzer. ısı iletiminde kötü bir iletken olan buz suyun donma sıcaklığına düşmesini engeller. Eğer Allahın rahmeti olmasaydı, su tamamen donacaktı ve deniz altı tamamen donardı. Bu suyun yaratılışı ile ilgilidir. Soğuyan maddelerin hacmi azalırken, suyun buz haline geçerken hacmi artar. Yoğunluğu azalır. Bu ise su üzerinde yüzmesini sağlar.
C.17  Bunun nedeni su damlacıklarının bulutlarda oluşmasıdır. Bir bulut, buharın toz zerrecikleri ve elektrik yüklü parçacıklar üzerinde yoğunlaşmasıyla oluşur. Damlacıkların çapları 1 mikrondur. Bulutlar yukarı doğru hızla ilerlerken su damlacıklarını da götürürler. Damlacıklar yükselirken yoğunlukları arttıkça İki veya daha çok damlacığın çarpışması ile damla oluşur. Eğer Allah'ın rahmeti olmasaydı bir anda boşalsaydı yeryüzünde bitki kalmazdı. Bir bulutun tamamen yağmur olduğunu sağanaklar hariç göremeyiz.
C.18  Kumsalda kumun üst kısımları çok ıslak olmadığında, kum tanecikleri mümkün olduğu kadar yakın durumdadırlar. Biri üzerine basacak olursa, kum tanecikleri sıkışır . Su alt tarafta oluşan boşlukları dolduracaktır. Diğer kumlara kıyaslandığında daha kuru gibi görünmelerini sağlar.
C.19  Deniz kabuğu bazı müzik aletlerinin gövdeleri gibi rezonatör gibi davranır. Ancak arada fark vardır. Kabuk ortamda duyulmayacak düşük sesleri yükseltir. Kulağımıza kabuğu tuttuğumuzda bu duyulacak sesler deniz sesiymiş gibi sanılır. Halbuki kulağımıza bardak veya avucumuzu kapadığımızda aynı ses duyulur.
C.20  Isı bazı arı sinirlerini uyarır. Bu uyarım omurilik boyunca geçerek ağrıyan kasa ve çevresindeki damarlara ulaşır. Damarlar gevşer ve bu da kas dokusundaki ağrı faktörünün azalmasına yardımcı olur. Ağrıyı azaltmak için yumuşak bir masaj yapılması aynı etkiyi sağlar.          
                                                                                        
 
     
Bir söz: Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir. Eflatun
     
 
  Eğitim için...
  Biliyor musunuz?
  Robot Kulübü
  Haber Arşiv
  Rehberlik
  Zeka Oyunları
  Üstün Yetenek
  Anasınıfı
  Sınıf Öğretmenliği
  Sunu-Slayt
  İcatlar
  Bilgi Yarışması
  Notlar
  Bilimsel Bilgiler
  IQ ve Test
  Akıl Küpü
  En-Ver
  Kalemimden
  Bilim İnsanları
  Gülmece
  Göz Yanılmaları
  Bilimsel Fotoğraflar
  Bilge Sözleri
  Temel :)
  Sağlık Olsun
  İdeal kilo?
  Astronomi
  Bilim Tarihi
  Eğitim Kitapları
  Makaleler
  Teknoloji-Tasarım
  100 Temel Eser
  Periyodik Tablo
  Mevlana