|Ana Sayfa|

   
 
 

Sormada çekince olunca bilim olmaz. Hidayet Tereci
   
 
 
Deney İzle    Kalemimden Bilim İnsanları Projeler Akıl Küpü İcatlar Notlar Gök Bilim Rehberlik
Bilimsel Bilgi Göz Yanılması Zeka-Oyunları Sunular IQ - Test Robot Gülmece Okul Öncesi Sınıf Öğrt.
Haber Arşiv Biliyor musunuz? Sunu-Slayt En-Ver Bilim Tarihi Bilge Sözleri Özel Yetenek Astronomi Makaleler
 
 
 
Hakkımda
  Hidayet TERECİ

İnternet sitesi yapmak ve bir şeyler paylaşmayı seviyorum. Evli ve iki evlat sahibiyim çok şükür. Satranç oynamayı bilirim. Özellikle insanlara faydalı olmak bir şeyler başarabilmek için çok çalışmak gerekiyor, hem de çok. Yapmam gereken daha çok işlerin olduğuna inanıyorum.

Eğitim:
                
Yüksek Lisans:
Gaziosmanpaşa Ünv. Fen Edebiyat Fak. Fizik Bölümü, Katıhal Fiziği
(Sübstitüe Ftalonitril Bileşiklerin Kristalografik Yapısının İncelenmesi-2011)  
                 

Lisans: 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği

Kitap:
-
Ortaöğretim Fizik 9 Ders Kitabı Komisyon Yazarı, MEB-TÜBİTAK, 2014.

Yayınlar:
            
- Karamustafaoğlu, O , Sontay, G , Tereci, H . (2018). Elektrik Yükleri ve Elektriklenme Konusu ile İlgili Uçan Naylon Deneyi Hakkında Öğretmen Görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37 (1), 21-37. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/omuefd/issue/35216/346848.
      
- Tereci, H., Karamustafaoğlu, O., Sontay, G., (2018). Manyetizma Konusunda Tahmin-Gözlem-Açıklama Stratejisine Dayalı Alternatif Bir Deney Etkinliği ve Fizik Öğretmenlerinin Görüşleri, Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi (GEBD), Cilt.4;Sayı.1; 2018 ;1-20.

          
- Tereci, H., Karamustafaoğlu, O., (2013). Gazlarda Genleşme Kavramı Üzerine Yapılandırmacı Bir Deney Etkinliği. FEAD, Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, Cilt: 1 Sayı: 2.
             
- Tereci, H., Askeroğlu, İ., Akdemir, N., Uçar, İ., ve Büyükgüngör, O., (2012). Combined experimental and theoretical approaches to the molecular structureof 4-(1-formylnaphthalen-2-yloxy)phthalonitrile, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 96,569–577.
           
- Orbay, M., Gokdere, M., Tereci, H. and Aydin, M., (2010). "Attitudes of gifted students towards science depending on some variables: A Turkish sample", Scientific Research and Essays, Vol. 5(7), pp. 693-699.

Yazılarım
             
- Özel Yetenekli Çocuklarda “Etiketlenme” Sorunu ve  Doğru/Yanlış Yaklaşımlar

        
- Çıra Mıyım?

Bir Kaç Özlü Sözüm   / Hidayet TERECİ
   
- Omurgalı duruşun istedikleri; vicdan, direnç, bedel, irade ...  
        
- Kanun tanımayan hayaller havada gezerken, ayaklarını yere basmak istemez!  

              
- 'KEŞKE' lafzını en çok tembeller terennüm eder. 

         
- Usta yazar için iki kriter bilirim. Çağları ve kıtaları aşan olmaktır! 

         
- Psikologlar insanların yanlış nazarlarını (bakış açısı, algı) düzeltmek için para alırlar.
         
- Hatalar büyük muallimdir ancak ders almak şartıyla! 

         
- Mutluluğun bir sırrı paylaşmaktır. Hakiki mutluluğun iksiriyse sağ elin verdiğini sol elin görmemesidir.
          
- İnsanlara ilk baktığımızda karakterini görebilseydik hayat bambaşka olurdu!
                
- Gelecek çok bilinmeyenli bir denklem. İnsanoğlu kendi yaşamına malik değilken geleceğine nasıl hükmedebilir?  
          
- Pragmatizmin ilke tanımayan cüzü çok çirkindir!
 
          
- Kapitalizm, çıkarcılığı ve bukalemun kişilikleri çoğaltır
          
- Cennet ve cehennem arasında nice katmanlar var. Kademe kademe, derece derece!  
          
- Merhametinde bir limiti var. Sınırı aşana ceza gelecek!
                     
- Dijital çağda yalancının mum ikindiye kalmadan sönüyor!   
          
- Kimliğimizi idrak ve inşa edebilmek için kadim medeniyetimizi dip köşe öğrenmek zorundayız.

          
- Çevremizdeki insanlar fısıldar, yüreklendirmek yada budamak için! (Hidayet Tereci) 
          
- Tek tek papatyaları yoldular, dillere pelesenk olan batıl bir hurafe yüzünden!  (Hidayet Tereci) 
    
- Bedene düşen yıldırım, ağaç dalları çizerek ilerler.  (Hidayet Tereci) 
    
- Emanetler o kadar çok ki iade etmesi zorluyor insanoğlunu.  (Hidayet Tereci) 
    
- Gelecek veya geçmiş takıntısı anı/şimdiki zamanı ıskalamaya sebep olur! (Hidayet Tereci) 
    
- Sevgi korkuyu kapsar, göbeğinde yaşatır! (Hidayet Tereci) 
    
- İnsan türünün davranışları mantık ötesidir. (Hidayet Tereci) 
    
- Şüphesiz cahil insanoğlu mebzuliyet ile kıymet arasında ters orantı kurar. (Hidayet Tereci) 

    
- Sınırlı akıl ihata edemedi diye olgular inkar edilmez. (Hidayet Tereci) 
    
-
Şüphesiz kağıda dökülenler arşive girer.  (Hidayet Tereci) 
    
Nitelik mi nicelik mi?” sorusuna özlü bir tümce!
   1 gram altın 100 gram gümüşten pahaca fazladır! (Hidayet Tereci) 
                
- Liyakat sistemi yok, vida gibi dönenler çok. (Hidayet Tereci) 
    
- Neden, niçin  ve nasıl soru zarfları öğrenim sürecinin baş tacıdır. (Hidayet Tereci) 
    
- EGO ile özür dileme erdemi ters orantılıdır!  (Hidayet Tereci) 
    
- Tarafgirlik şiddetlendikçe hakikatler silikleşir!  (Hidayet Tereci) 
    
- Aşina olunan öğretiler çabuk kavranır. (Hidayet Tereci) 
    
- Zaman asla söz dinlemez. Geç dersin geçmez, geçme dersin çabucak geçer. (Hidayet Tereci) 
    
- Soru ile inatlaşan, diğer soruların zamanından çalar. (Hidayet Tereci) 
    
- Altın pas tutsaydı değeri kalmazdı.  (Hidayet Tereci) 
    
- Ağır yaşamlar, hayalleri basitleştirir.  (Hidayet Tereci) 
    
- Suç; töre, inanç, intikam üzerine inşa edilirse vicdanın sesi cılız kalır. (Hidayet Tereci) 
    
- Kimse fırtınayı durdurmaya çalışmaz. (Hidayet Tereci) 
    
- Fizik, bilmişleri terbiye eder. (Hidayet Tereci)
    
- Sormada çekince olunca bilim olmaz. (Hidayet Tereci)
    
- Gün gelir geri dönüşüm kutusu da dönüşüme gider. (Hidayet Tereci)
    
- Bildim her zaman bilemedimden küçüktür. Hatta ihmal edilebilecek kadar! (Hidayet Tereci)
    
- İnsanoğlu ne kadar muhtaç değilse kendini o kadar güçlü zanneder. (Hidayet Tereci)
    
- Ana ve baba odunsa, çocuğun mobilya olması uzak ihtimaldir. (Hidayet Tereci)
    
- Kendini kusursuz gören kibirli insancıklar özür dileyemez. (Hidayet Tereci)
    
- Fizik bilmemek ölmeyi göze almaktır. (Hidayet Tereci)
    
- Zalime, sevgide cimri nefrette cömert davranılır. (Hidayet Tereci)
    
- Takva içten dışa doğrudur. (Hidayet Tereci)
    
- Dünya içinden söylendi; “İnsanoğlunu kaldıramaz oldum.”
(Hidayet Tereci)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:
- Tereci, H., Sontay, G., ve Karamustafaoğlu, O., (2017). "Elektrik Yükleri ve Elektriklenme Konusu İle İlgili Uçan Naylon Deneyi Hakkında Öğretmen Görüşleri", III. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi (UFEK 2017), Gazi Üniversitesi-Ankara.
- Tereci, H., Karamustafaoğlu, O., (2013). "Gazlarda Genleşme Kavramı Üzerine Yapılandırmacı Bir Deney Etkinliği", II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi (UFEK 2013), ODTÜ-Ankara.
- Tereci, H., Öztürk, C. ve Aydın, M., (2013). “Meslek Seçiminde Bilinçli Yaklaşım!”, EYFOR IV, Eğitim Yönetimi Formu, Balıkesir. (Poster Bildiri)
- Tereci, H. ve Karamustafaoğlu, O., (2015). "Manyetizma Konusunda Tahmin Et-Gözle-Açıkla (TGA) Yöntemine Dayalı Alternatif Bir Deney Etkinliği Ve Fizik Öğretmenlerinin Görüşleri", I. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi (UFEK 2013), Hacettepe Ünv.-Ankara.
- Tereci, H., Yılmaz, N., Kalyoncu, N., Aydın, M., Yükselen, F. ve Yükselen, M,. (2009). “Üstün Yetenekli Öğrencilerin Başarısızlık Nedenleri: Amasya Bilsem Örneği", Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi (UYCUK), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
- Tereci, H., Aydın, M. ve Orbay M., (2008). “Bilim Sanat Merkezlerine Devam Eden Öğrencilerin Fen Tutumlarının İncelenmesi: Amasya Bilsem Örneği”, Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocukların I. Kongresi, Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Derneği (ÜZYEÇDE), Ankara.

Aldığım Görevler
a) Bu Benim Eserim (BBE) İl Çalışma Grubu Üyeliği 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı
b) TUBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışmaları İl Çalışma Grubu Üyeliği 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı
c) Bu Benim Eserim (BBE) İl Çalışma Grubu Üyeliği 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı

Bireysel Yarışma Başarıları:
- II. EBA Deney Video Yarışması Başarı Ödülü
- Yılın Örnek Öğretmeni - UFEK 2017

Öğrencilerimle Katıldığım Proje Yarışmaları ve Başarılar:
- 2018 Verimlilik Ödülü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Birinciliği, "Salon Müsabakalarında İşitme Engelliler İçin Yeni Bir Teknoloji" Öğrenciler; Berkay KUNT ve Abdussamed KÖROĞLU, Danışman: Hidayet TERECİ.
-
48. TÜBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışması Bölge Finali, Fizik Alanı Birinciliği, Türkiye Finalisti (Güneşin Zararlı Ultraviyole Radyasyonuna Karşı Radyasyon Uyarıcı (RU)!), Samsun-2017.
- 2016 Yılı Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı-TÜBİTAK İşbirliği Ortaöğretim Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması Türkiye Üçüncülüğü.
- IV. Ulusal Bilsemler Arası Robot Turnuvası, Giresun-2015.  (Katılım)
- Bu Benim Eserim (BBE) Proje Yarışması, Bölge İkinciliği, Fizik (3D Engel Aşar), Samsun-2015.
- Bu Benim Eserim (BBE) Proje Yarışması, Bölge Finali, Biyoloji (Parazit Yapma), Samsun-2015.
- III. Ulusal Bilsemler Arası Robot Turnuvası, Kütahya-2014. (Sumo Altın Kupa)
- Bilim Kahramanları Buluşuyor/FIRST LEGO Leogue, Gaziantep-2014. (Katılım)
- OKA Bölgesel İnovasyon Yarışması ve Proje Pazarı, Samsun-2013.  (Katılım)
- 44. TÜBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışması Bölge Finali, Biyoloji (Bakterilere Sesleniyorum), Samsun-2013.
- II. Ulusal Bilsemler Arası Robot Turnuvası,  Samsun-2013. (Katılım)
- Bu Benim Eserim (BBE) Proje Yarışması Bölge Finali, Kimya, (Çeşme Suyumdan Vazgeçmem!), Samsun-2013.
- JPL Nasa 9. Buluş Şenliği,  İstanbul Üniversitesi-2012. (Katılım)
- 20. Ulusal Çevre Proje Olimpiyatı (INEPO), İstanbul-2012. (Gümüş madalya)
- Bu Benim Eserim (BBE) Proje Yarışması Türkiye Finali, Biyoloji (
Farklı Dalga Boylarındaki Işınları Okul Tuvalet Mikroorganizmaların Etkisi),  Ankara-2012.
- Bu Benim Eserim (BBE) Proje Yarışması Bölge Finali, Biyoloji, (
Farklı Dalga Boylarındaki Işınları Okul Tuvalet Mikroorganizmaların Etkisi), Samsun-2012.
- JPL Nasa 8. Buluş Şenliği, Yeditepe Üniversitesi-2011. (En Artistik ve En Sıradışı Tasarım Ödülü.)
- Bu Benim Eserim (BBE) Proje Yarışması Bölge Finali, Fizik (Verimli Kolektör), Samsun-2011.
- Bu Benim Eserim (BBE) Proje Yarışması Bölge Finali, Fizik (Radyometrik Enerji), Samsun-2010.
- 40. TÜBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışması Bölge Finali, (Alternatif ve Ucuz Elektrik Eldesi) Samsun-2009.
- Bu Benim Eserim (BBE) Proje Yarışması Bölge Finali, Fizik (
Çok Yüke Az Yakıt),  Tokat-2008.
- Bu Benim Eserim (BBE) Proje Yarışması Türkiye Finali, (Farlarda Otomatik Uzun Kısa), Ankara-2007.
- 7. Eğitim ve Bilim Olimpiyatı Türkiye Finali (360 Derece), 2006-İzmir.
- Bu Benim Eserim (BBE) Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması Bölge Finalleri Katılan Diğer Projeler; “Bitkisel Antifiriz”,  “Akıllı Posta Kutusu”, "Sağlıklı Nefes Sağlıklı Hayat", "Ev Hanımları Pencereden Düşüp Ölmesin veya Sakatlanmasın", "Koni Tekerlekli Raylı Taşıma Sistemi".
 
Katıldığım Kongre, Seminer, Hizmetiçi ve Kamplar:
- BİLGEP, Bilim ve Sanat Merkezlerini Geliştirme Projesi Çalıştayı, Kayseri-2016.
- II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi (UFEK 2015), ODTÜ, Ankara-2015.
- IV. Ulusal Üstün Yetenekliler Çocuk Kongresi, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir-2014.
- III. Ulusal Üstün Yetenekliler Çocuk Kongresi, Rize-2014.
- II. Ulusal Üstün Yetenekliler Çocuk Kongresi, Bursa-2013.

- EYFOR IV. Eğitim Yönetimi Forumu,  Balıkesir-2013.
- I. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi (UFEK 2013), Hacettepe Üniversitesi, Ankara-2013.
- Basit Araç-Gereçlerle Örnek Fen deneyleri ve Günlük Yaşam Etkinlikleri - Amasya Ünv. 2013.
- I. Ulusal Üstün Yetenekliler Çocuk Kongresi, Necmettin Erbakan Ünv. Konya-2012.

- Üstün Yetenekli Çocuklar III. Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara-2012.
- Proje Hazırlama Teknikleri Semineri, Mersin-2011. 
- Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Hazırlama Semineri, Amasya.  
- Basit Araç-Gereçlerle Örnek Fen Deneyleri ve Günlük Yaşam Etkinlikleri - Amasya Ünv.-2010.  
- ASP Kursu, Hizmetiçi Eğitim, Amasya-2009.
- Türksat Bilişim Zirvesi, Beylikdüzü, İstanbul-2009. 
- Üstün Yetenekli Çocuklar II. Kongresi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi-2010.  
- Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Üstün Yeteneklilerin Özellikleri ve Eğitimi Kursu, Amasya Ünv.-2009.
- Üstün Yeteneklilerin Öğretmenleri İçin Bilimsel Araştırma Yapabilme Semineri, Amasya Ünv.-2009. 
- Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocukların I. Kongresi (ÜZYEÇDE), Ankara- 2008.
- Proje Hazırlayabilmek İçin Fen ve Tek. Öğretmenlerine Bilim Danışmanlığı Kursu - Amasya Ünv.-2008. 
- Video/Ses işleme yazılımı semineri, Amasya-2007.  
- Temel Web Tasarım Kursu, Amasya-2007.    
- Grafik Tasarım Semineri, Amasya-2007.
- Bilim ve Sanat Merkezinde Görevli Öğretmenlerin Niteliklerinin Arttırılması Kursu, Aydın-2007.
- Resim/Fotoğraf İşleme Yazılımı (Photoshop) Semineri, Amasya-2007.
- Üstün veya Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitim Semineri, Amasya-2005.
- Satranç Kursu, Halk Eğitim Merkezi, Amasya-2005.   
- Satranç Antrenör Yetiştirme Kursu, Amasya-2005.   
- Bilgisayar Operatörlüğü Kursu, Amasya-2003.   
- Fen Bilimleri Hizmetiçi Eğitim Semineri, Taşova, Amasya-2002.   

Aldığım Belgeler
- Başarı Belgesi - Amasya Valilik 2018
- Üstün Başarı Belgesi - Amasya Valilik 2016

- Başarı Belgesi - Amasya Valilik 2015
- Başarı Belgesi - Amasya Valilik 2014
- Başarı Belgesi - Bakanlık 2012.
- Takdirname - Amasya Valilik  2008
- Teşekkür Belgesi - Amasya MEB 2010
- Teşekkür Belgesi - Bakanlık MEB 2008
- Teşekkür Belgesi - Amasya MEB 2008
- Teşekkür Belgesi - Amasya MEB 2008
- Teşekkür Belgesi - Amasya MEB 2007
           

Yanlış Bilinen
Doğru Köşesi
 
Fizik
Kimya
Biyoloji
TYT-YKS
STEM-FeTeMM
Site Rehberi
Fen ve Teknoloji
Basit Araç
Gereçlerle Deney
Bilgi Yarışması
Temel :)
Sağlık Olsun
İdeal kilo?
Eğitim Kitapları
Teknoloji-Tasarım
100 Temel Eser
Bilimsel Fotoğraflar
Gönül Erleri
Yasal Uyarı
Kardeş Siteler
Biyoloji Defteri
hayatimizfen.com
murataydin.gen.tr
fensiirleri.com
fenbilim.net
NetEvrak.com
MehmetYucedag
Canlarim12345
FizikBilimi
fendosyasi.com